page_banner

Kultura

Profili i Copmany      |      Kultura      |      Pajisjet

Kultura e Copmany

yx_wh01

Qëllimi i korporatës: Ne plotësojmë nevojat e vazhdueshme të klientëve duke projektuar, prodhuar dhe ofruar produkte të sigurta, efektive dhe inovative.

Politika e cilësisë: Kontrolloni rreptësisht blerjen, forconi kontrollin e procesit, siguroni produkte të sigurta dhe siguroni kënaqësinë e klientit.

Menaxhimi i cilësisë:  Në ndryshimin dhe inovacionin e vazhdueshëm, ne krijojmë cilësinë e produktit që është më tërheqëse, më e besueshme, më e vlefshme dhe më e vështirë për t'u tejkaluar se konkurrentët.

Rinovimi i ndërmarrjes: unitetin, besnikërinë, pragmatizmin dhe mësimin.

Kulturë korporative:serioz, i sinqertë dhe i bukur; për të komunikuar, për të inovuar dhe për të ndërtuar një ndërmarrje mësimore.

Vlerat thelbësore: E bazuar në besim, e bazuar në ndershmëri, e bazuar në virtyt

Filozofia e menaxhimit: Krijoni qëllime të përbashkëta, arrini përgjegjësi të përbashkëta dhe arrini konsensus me të gjithë.

Politika e funksionimit: Proaktiv, i shpejtë dhe më afër klientëve.